Оренда майна

 

Положення

про порядок надання в оренду майна спільної власності

територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району

Дане положення розроблене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна” та норм чинного законодавства.

 1. Основним завданням цього положення є врегулювання відносин, пов’язаних із передачею в оренду майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району.
 2. Даний порядок покликаний забезпечити:

– підвищення ефективності використання майна, шляхом передачі його в оренду суб’єктам господарювання;

– збільшення надходжень до районного бюджету;

– створення сприятливих та прозорих умов для підприємництва в Збаразькому районі.

 1. Об’єктами оренди за цим положенням є:

– цілісні майнові комплекси;

– нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення);

– окреме індивідуально визначене майно.

 1. Не може бути об’єктом оренди майно, здача в оренду якого заборонена законодавством України.
 2. Орендарями майна можуть бути суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи), інші юридичні особи та громадяни України.
 3. Надання дозволу щодо передачі майна в оренду здійснюється на підставі рішення Збаразької районної ради.

Профільні постійні комісії Збаразької районної ради розглядають подання балансоутримувачів та вносять конкурсній комісії пропозиції щодо надання майна в оренду, за умови, що вказане майно до цього в оренді не перебувало.

 1. З метою проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району балансоутримувач комунального майна у двотижневий термін з дня прийняття рішення районною радою із супровідним листом надає належним чином оформлену інформацію про об’єкт оцінки за встановленою формою, а також зазначають замовника та особу платника робіт з оцінки відповідно.

Процедура проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності визначається положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району, затвердженим рішенням районної ради.

 1. З метою оголошення конкурсу, після проведення оцінки вартості майна комунальної власності, балансоутримувач подає на розгляд конкурсної комісії необхідні документи, передбачені Порядком проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району.
 2. Передача майна конкретному орендарю здійснюється на конкурсних засадах (крім об’єктів, які надаються одноразово в оренду терміном до одного місяця; об’єктів для розміщення виставок, експозицій, а також передачі майна бюджетним установам).

Орендна плата при укладанні договору оренди терміном до одного місяця може встановлюватися за договірною ціною.

 1. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу на право оренди.
 2. Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, направляють на ім’я голови Збаразької районної ради заяву.
 3. Орендар, який бажає взяти участь у конкурсі на оренду майна, подає в Збаразьку районну раду належно завірені документи:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– копії установчих документів;

– довідку з відповідного територіального органу Міндоходів про стан розрахунків з бюджетом;

– витяг з Реєстру платників єдиного податку / довідку з відповідного територіального органу Міндоходів про взяття на облік платників податку;

– баланс за останній звітній період і попередній календарний рік;

– інші відомості про учасника конкурсу згідно з умовами конкурсу.

 1. Конкурси на укладення договорів оренди проводяться конкурсною комісією, склад якої затверджується Збаразькою районною радою.

Конкурс полягає у відборі на конкурсних засадах орендаря, який запропонував найкращі умови використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району.

Початковий розмір орендної плати для проведення конкурсу визначається відповідно до методики, затвердженої Збаразькою районною радою.

Протокол конкурсної комісії, яким визначено переможця конкурсу затверджується головою Збаразької районної ради з одночасним виданням розпорядження про надання майна в оренду.

До розпорядження голови районної ради додається копія протоколу конкурсної комісії.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу

 1. Балансоутримувач на підставі розпорядження голови Збаразької районної ради протягом 15 днів після його видання зобов’язаний укласти договір оренди і подати його у Збаразьку районну раду для включення до єдиного реєстру.
 2. Договори оренди на термін три роки і більше підлягають нотаріальному посвідченню. Всі витрати щодо нотаріального посвідчення договорів оренди покладаються на орендаря.
 3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
 4. Надання в безоплатне користування майна здійснюється на підставі рішення Збаразької районної ради.

Методика

розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району

 

 1. Методика розрахунку і порядок використання орендної плати є одним із нормативно-методичних документів, що регламентують процес оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району.

Методику розроблено з метою визначення плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району, яке передане підприємствам та організаціям у повне господарське відання, або оперативне управління.

 1. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем на основі даної методики. При визначенні орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами конкурсу.
 2. До орендної плати не включаються експлуатаційні витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендовано нерухомого майна та надання комунальних послуг надає орендодавець. Такі суми сплачуються орендарем окремо, пропорційно розміру загальної займаної площі. Крім пропорційно займаної площі, договір може передбачити й інші критерії розподілу та оплати споживчих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів, за кількістю джерел електрообладнання тощо.
 3. За цією методикою розраховується плата за оренду цілісного майнового комплексу, нерухомого майна (будівлі, споруди, нежилі приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна. Розрахунок складається з таких елементів:

– розрахунок вартості орендованого майна, визначений експертним шляхом;

– визначення базової річної орендної плати;

– визначення орендної плати за перший місяць оренди.

Якщо термін дії оренди менший чи більший за одну добу, або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата, при цьому за основу приймається розмір річної орендної ставки.

За базу для розрахунку орендної плати приймається вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом. Експертна оцінка вартості об’єктів оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати затвердження орендодавцем майна звіту з незалежної оцінки, про що повинно бути передбачено у даному звіті.

 1. Розмір річної плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств визначається за формулою:

Опл = (Вз х Сор.ц)/100, де

– Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

– Вз – вартість орендованих основних засобів, визначена експертним шляхом, грн.;

–  Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району, визначена згідно з додатком 1 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року №786 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року №1846).

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено збільшення розміру орендної плати в залежності від привабливості об’єкта.

 1. Розмір річної плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється експертним шляхом у розмірі 15 відсотків від вартості орендованого майна.
 2. Розмір річної плати за оренду нерухомого майна без урахування ПДВ визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор)/100, де

– Вп – вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.;

– Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року №786 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року №1846).

 1. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = Опл : 12 х І пр х Іміс, де

– Опл – річна орендна плата;

– Іпр – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

– Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 2. Термін внесення орендної плати визначається умовами договору оренди.
 3. У разі несвоєчасного внесення орендної плати нараховується пеня, розмір якої визначається договором оренди відповідно до чинного законодавства.
 4. Зайво перераховані суми орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів, або повертаються платникові.
 5. Орендна плата, розрахована згідно з цією методикою, перераховується:

– за оренду цілісних майнових комплексів об’єктів – 100 відсотків до районного бюджету;

– за оренду нерухомого майна – 50 відсотків орендної плати підприємству, організації, 50 відсотків – до районного бюджету;

– за окреме індивідуально визначене майно (крім майна підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району) – підприємству, організації, установі;

– за оренду нерухомого майна бюджетних установ, а також тих, які частково фінансуються з районного бюджету – 100% відповідній установі.

 1. Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою, отримана відповідно до пункту 13 підприємством, установою, організацією від передачі в оренду нерухомого майна, використовується в повному обсязі виключно на утримання, ремонт, розбудову, покращення матеріально-технічної бази об’єкта оренди. 

Порядок

проведення конкурсу на право оренди майна

спільної власності територіальних громад сіл, селища,

міста Збаразького району 

І.Загальні положення.

1.1. Цей порядок розроблено відповідно до статей 7,9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та з метою впорядкування процедури проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району .

1.2. Порядок поширюється на об’єкти оренди, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району.

1.3. Конкурс на право оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найкращі умови використання об’єкта.

 

ІІ. Оголошення конкурсу.

2.1. Конкурс оголошується конкурсною комісією.

2.2. З метою оголошення конкурсу, після проведення оцінки вартості майна комунальної власності, балансоутримувач подає на розгляд конкурсної комісії наступні документи.

– рішення Збаразької районної ради про дозвіл на передачу об’єкту в оренду;

– експертну оцінку об’єкта оренди, затверджену балансоутримувачем, та позитивну рецензію на звіт про оцінку майна;

– копію свідоцтва про право власності на об’єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на один рік і більше);

– пропозиції щодо умов конкурсу.

2.3. Конкурсна комісія в 10-денний термін з дня отримання документів від балансоутримувача оголошує проведення конкурсу.

Оголошення про конкурс публікується в газеті «Народне слово» не пізніше як за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

– інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, площа приміщення);

– умови конкурсу;

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозиції до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

– початкову ставку плати за оренду;

– іншу інформацію.

2.4. Право участі в конкурсі мають фізичні і юридичні особи, які можуть згідно із законодавством України бути орендарями.

 

ІІІ. Умови конкурсу.

3.1. Обов’язковими умовами конкурсу є:

– розмір орендної плати;

– ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до профілю виробничої діяльності об’єкта);

– дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.

3.2. Інші умови конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

– здійснення певних видів ремонтних робіт, пов’язаних з утриманням та експлуатацією об’єкта;

– збереження (створення) нових робочих місць;

– вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

– створення безпечних та нешкідливих умов праці;

– інше.

3.3. Основними критеріями визначення переможця є найкращі умови використання об’єкта оренди при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі його учасник подає на розгляд конкурсної комісії:

– заяву про участь у конкурсі та документи, які визначені положенням про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Збаразького району;

– зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.

3.4. Переможець конкурсу компенсує замовнику витрати за виконаний звіт про незалежну оцінку майна.

 

ІV. Конкурсна комісія.

4.1. Склад конкурсної комісії (далі – Комісія) затверджується рішенням Збаразької районної ради.

4.2. Основними завданнями та функціями Комісії є:

– визначення умов і терміну проведення конкурсу;

– розгляд пропозицій учасників конкурсу;

– визначення переможців конкурсу;

– складання протоколів та внесення відповідних пропозицій щодо вирішення питань передачі в оренду майна.

4.3. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу.

4.4. Керує діяльністю Комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії.

Голова Комісії у межах своєї компетенції скликає засідання Комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова Комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси складу Комісії розділилися порівну.

4.5. Засідання Комісії є відкритим. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

 

 1. Процедура проведення конкурсу

5.1. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

5.2. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною Комісією на підставі аналізу цінових пропозицій, поданих учасниками у запечатаних конвертах.

5.3. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

5.4. Під час надходження заяви від бюджетної організації про оренду нерухомого майна після оголошення конкурсу Комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди.

5.5. Після закінчення засідання Комісії складається протокол.

5.6. Протокол підписується всім складом Комісії, що взяв участь у її засіданні, затверджується головою районної ради та передається у загальний відділ виконавчого апарату районної ради для підготовки відповідного розпорядження голови Збаразької районної ради.

У разі, якщо член Комісії не підтримав рішення комісії, він має право в протоколі зазначити окрему думку з цього приводу