Оголошення

Оголошується конкурс на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішення Збаразької районної ради від 29 липня 2020 року  № 1068 “Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради”, від 09 жовтня 2020 року №1109 “Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради”.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 47372, Тернопільська область, Збаразький район, село Максимівка вулиця Шевченка, будинок 41.

Основною метою діяльності Закладу є: забезпечення медичного обслуговування населення через надання йому медичних послуг лікувального, оздоровчого, профілактичного, діагностичного та реабілітаційного характеру у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Правовий статус Закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, яке надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України. Підприємство створене за рішенням Збаразької районної ради 27.07.2018     № 645 “Про реорганізацію шляхом перетворення районної комунальної Максимівської дільничної лікарні в Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом перетворення Максимівської дільничної лікарні у Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради.

Статут Закладу: затверджено рішенням Збаразької районної ради від 27 лютого 2020 року № 1006 “Про затвердження у новій редакції статуту Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради”.

Структура Закладу: Терапевтичне відділення, яке включає:

 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • кабінет лікувальної фізкультури;
 • масажний кабінет;
 • кабінет галотерапії (соляна кімната).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради станом на 01.10 2020 залишається без фінансування у зв’язку з невиконаними умовами договору про медичне обслуговування населення.

Термін подання документів: з 15 жовтня 2020 року до 29 жовтня 2020 року.

Адреса приймання документів: 47302, Тернопільська обл., м. Збараж, м-н І. Франка, 1, з 8.00 до 17.00 год., Збаразька районна рада Тернопільської області

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(03550) 2-14-62, е-mail: rada@zbarazh-rrada.gov.ua.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, затвердженою  постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України  “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Вимоги до претендента:

1) вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

2) стаж роботи на керівних посадах: 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

1) план реформування закладу протягом одного року;

2) заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

4) пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці директора Комунального некомерційного підприємства Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради із зазначенням істотних умов контракту:.

Відповідно до типового контракту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792, умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу в розмірі ____ гривень і фактично відпрацьованого часу (посадовий оклад директора Закладу із зазначенням істотних умов контракту встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”);

премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

Дата проведення конкурсу:

1) Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів та доданих до них документів, а також прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради, відбудеться 30 жовтня 2020 року.

2) Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам (шляхом голосування), а також обрання переможця конкурсу на посаду директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради, відбудеться 03 листопада 2020 року.

Місце проведення конкурсу: м-н І.Франка, 1, м. Збараж, актовий зал адміністративного будинку Збаразької районної ради.

***

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с.Базаринці  та с.Тарасівка Збаразького району Тернопільської області

Заява по визначенню СЕО с. Базаринці

Заява про визначення СЕО с. Тарасівка

Оголошення про формування складу спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради від 09.07.2020.

Членами спостережної ради КНП «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради можуть бути:

 1. Один представник від Збаразької районної ради.
 2. Представники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради – від однієї до чотирьох осіб
 3. Депутати місцевих рад – від однієї до двох осіб.
 4. Представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції -від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

   Спостережна рада діє на засадах добровільності, відкритості та прозорості. Усі витрати, пов’язані з організацією засідань спостережної ради, здійснюються за рахунок закладу охорони здоров’я.

Строк повноважень спостережної ради – три роки

Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:

 • бездоганна ділова репутація;
 • відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із КНП «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради;
 • наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;
 • відсутність непогашеної судимості.

 

Претендентам на членів спостережної ради КНП «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради надсилати заявки до Збаразької районної ради протягом 10 днів з дати опублікування цього оголошення на сайті

***

Збаразька районна рада висловлює щире співчуття депутату районної ради Буднік Галині Олександрівні з приводу смерті її матері Данилюк Надії Максимівни.

***

Відбулося друге засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Збаразька центральна лікарня” Збаразької районної ради

На засіданні комісії було розглянуто заяву претендента та додані до неї документи і прийнято рішення щодо його участі в конкурсі на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Збаразька центральна лікарня” Збаразької районної ради (копія протоколу додається).

Протокол №2 засідання конкурсної комісії

Уряд прийняв низку рішень, що мають убезпечити українців від COVID-19

ряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні  та для недопущення поширення COVID-19.

На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання  для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

****

Відповідно до рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр” від 24 жовтня 2019 року оприлюднюємо список осіб, які подали документи для участі в конкурсі та яких допущено до участі у конкурсному відборі, а саме:

 

Список осіб, які подали документи для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя-дефектолога комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр”

 

 1. АДАМОВИЧ Оксана Михайлівна

 

Список осіб, які подали документи для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя-реабілітолога комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр”

 

 1. БАГРІЙ Петро Федорович

 

Список осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі:

 

 1. АДАМОВИЧ Оксану Михайлівну – на заміщення вакантної посади вчителя-дефектолога;

 

 1. БАГРІЯ Петра Федоровича – на заміщення вакантної посади вчителя-

реабілітолога

***

Збаразька районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога) комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр”, який знаходиться за адресою: вул. Чорновола,1 м. Збараж.

Умови оплати праці: посадовий оклад 3784 гривень та інші виплати відповідно до законодавства України.

 Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

– вища педагогічна (психологічна) освіта не нижче ступеня магістра;

– стаж роботи три роки за фахом.

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають (особисто або поштою) конкурсній комісії (Збаразька районна рада, м. Збараж, м-н Івана Франка, 1) наступні документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі;

– резюме у довільній формі;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, про присвоєння вченого звання (за наявності), присудження наукового ступеня (за наявності);

– копію трудової книжки, завірену в установленому порядку;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

– інші документи на розсуд заявника.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

 Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Конкурсна комісія розглядає заяви на участь у конкурсному відборі та подані документи і повідомляє кандидатів, яких допущено до участі в конкурсному відборі, про місце і час його проведення

Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

На першому етапі конкурсу проводиться кваліфікаційний іспит (перелік питань розміщений на офіційному веб-сайті Збаразької районної ради). Визначається дата другого етапу конкурсу.

На другому етапі конкурсу комісія проводить співбесіди з кандидатами на заміщення вакантних посад, визначає переможців конкурсу.

Довідки за телефоном: 2 14 62; 2 18 39

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду педагогічного працівника комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Збаразької районної ради

 

 1. Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.
 2. Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту в Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”.
 3. Основні принципи освіти.
 4. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.
 5. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.
 6. Форми навчання у закладах загальної середньої освіти.
 7. Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.
 8. Порядок відкриття класів з інклюзивним навчанням.
 9. Визначення поняття “Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами”
 10. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку .
 11. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
 12. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.
 13. Умови організації інклюзивного навчання.
 14. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
 15. Права та обов’язки педагогічних працівників ІРЦ.
 16. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 17. Причини порушень психофізичного розвитку.
 18. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 19. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 20. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 21. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).
 22. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).
 23. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).
 24. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.
 25. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

 * * *

Інформація про переможців конкурсу на зайняття вакантних посад педагогічних працівників (вчителя-логопеда, практичного психолога) комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр”

 

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр” надаємо інформацію про переможців конкурсу на зайняття вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр”:

Вчитель-логопед – Найко Марія Іванівна;

Практичний психолог – Леземезюк-Орлінська Ірина Юріївна.

* * *

Відповідно до рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр” від 20 вересня 2018 року оприлюднюємо список осіб, які подали документи для участі в конкурсі та яких допущено до участі у конкурсному відборі, а саме:

 

Список осіб, які подали документи для участі в конкурсі:

 

1. НАЙКО Марія Іванівна;

2. ЗАГОРСЬКА Дарія Несторівна;

3. ЛЕЗЕМЕЗЮК-ОРЛІНСЬКА Ірина Юріївна.

 

Список осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі:

 

1. НАЙКО Марія Іванівна;

2. ЗАГОРСЬКА Дарія Несторівна;

3. ЛЕЗЕМЕЗЮК-ОРЛІНСЬКА Ірина Юріївна.

* * *

Комунальна установа Збаразької районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури) комунальної установи Збаразької районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр», який знаходиться за адресою: вул. Чорновола 1, м. Збараж.

Умови оплати праці: посадовий оклад визначається відповідно до штатного розпису та інших виплат відповідно до законодавства України.

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

вища педагогічна (психологічна) освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури.

стаж роботи три роки за фахом.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають в Управління освіти, молоді та спорту Збаразької РДА (м. Збараж, м-н І. Франка, 1) наступні документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі;

резюме у довільній формі;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, про присвоєння вченого звання (за наявності), присудження наукового ступеня (за наявності);

копію трудової книжки, завірену в установленому порядку;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

інші документи на розсуд заявника.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Конкурсна комісія розглядає заяви на участь у конкурсному відборі та подані документи і повідомляє кандидатів, яких допущено до участі в конкурсному відборі, про місце і час його проведення.

Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

На першому етапі конкурсу проводиться кваліфікаційний іспит (перелік питань розміщений на офіційному веб-сайті Збаразької районної ради). Визначається дата другого етапу конкурсу.

На другому етапі конкурсу комісія проводить співбесіди з кандидатами на заміщення посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру, визначає переможця конкурсу.

Довідки за телефоном: 097-720-47-26.

Орієнтовний перелік питань

1.Основні розділи Конституції України.

2.Конституційне право на працю.

 1. Конституційне право на освіту.
 2. Конституційне право на охорону здоров’я.
 3. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.
 4. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 5. Система місцевого самоврядування.
 6. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти
 7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 8. Право комунальної власності.
 9. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 10. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких родичів.
 11. Вимоги до поведінки осіб.
 12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 13. Загальні засади запобігання корупції в діяльності юридичної особи.
 14. Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.
 15. Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту“.
 16. Визначення поняття “Особа з особливими освітніми потребами”.
 17. Визначення поняття “Інклюзивне навчання”.
 18. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.
 19. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.
 20. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.
 21. Форми навчання у закладах загальної середньої освіти.
 22. Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.
 23. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 24. Причини порушень психофізичного розвитку.
 25. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 26. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 27. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 28. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).
 29. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).
 30. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).
 31. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.
 32. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.
 33. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.
 34. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.
 35. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру
 36. Організаційно – правові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ
 37. Права та обов’язки керівника ІРЦ.
 38. Основні завдання ІРЦ.
 39. Правовий статус ІРЦ.
 40. Права та обов’язки ІРЦ.
 41. Основні завдання ІРЦ.
 42. Основні обов’язки директора ІРЦ.
 43. Повноваження трудового колективу ІРЦ.

 

 

 

Відповідно до рішення Збаразької районної ради від 27 квітня 2018 року № 567 “Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального закладу Збаразької районної ради “Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” в Комунальне некомерційне підприємство “Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької районної ради” розпочато процес реорганізації шляхом перетворення.

Строк пред’явлення вимог кредиторами до Комунального закладу Збаразької районної ради “Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення “Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального закладу Збаразької районної ради “Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” в Комунальне некомерційне підприємство “Збаразький  центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької районної ради”