Оголошення

Інформація про переможців конкурсу на зайняття вакантних посад педагогічних працівників (вчителя-логопеда, практичного психолога) комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр”

 

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр” надаємо інформацію про переможців конкурсу на зайняття вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр”:

Вчитель-логопед – Найко Марія Іванівна;

Практичний психолог – Леземезюк-Орлінська Ірина Юріївна.

* * *

Відповідно до рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи Збаразької районної ради “Інклюзивно-ресурсний центр” від 20 вересня 2018 року оприлюднюємо список осіб, які подали документи для участі в конкурсі та яких допущено до участі у конкурсному відборі, а саме:

 

Список осіб, які подали документи для участі в конкурсі:

 

1. НАЙКО Марія Іванівна;

2. ЗАГОРСЬКА Дарія Несторівна;

3. ЛЕЗЕМЕЗЮК-ОРЛІНСЬКА Ірина Юріївна.

 

Список осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі:

 

1. НАЙКО Марія Іванівна;

2. ЗАГОРСЬКА Дарія Несторівна;

3. ЛЕЗЕМЕЗЮК-ОРЛІНСЬКА Ірина Юріївна.

* * *

Комунальна установа Збаразької районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури) комунальної установи Збаразької районної ради «Інклюзивно-ресурсний центр», який знаходиться за адресою: вул. Чорновола 1, м. Збараж.

Умови оплати праці: посадовий оклад визначається відповідно до штатного розпису та інших виплат відповідно до законодавства України.

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

вища педагогічна (психологічна) освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури.

стаж роботи три роки за фахом.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають в Управління освіти, молоді та спорту Збаразької РДА (м. Збараж, м-н І. Франка, 1) наступні документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі;

резюме у довільній формі;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, про присвоєння вченого звання (за наявності), присудження наукового ступеня (за наявності);

копію трудової книжки, завірену в установленому порядку;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

інші документи на розсуд заявника.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі становить 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

Конкурсна комісія розглядає заяви на участь у конкурсному відборі та подані документи і повідомляє кандидатів, яких допущено до участі в конкурсному відборі, про місце і час його проведення.

Конкурсний відбір проводиться в два етапи.

На першому етапі конкурсу проводиться кваліфікаційний іспит (перелік питань розміщений на офіційному веб-сайті Збаразької районної ради). Визначається дата другого етапу конкурсу.

На другому етапі конкурсу комісія проводить співбесіди з кандидатами на заміщення посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру, визначає переможця конкурсу.

Довідки за телефоном: 097-720-47-26.

Орієнтовний перелік питань

1.Основні розділи Конституції України.

2.Конституційне право на працю.

 1. Конституційне право на освіту.
 2. Конституційне право на охорону здоров’я.
 3. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.
 4. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 5. Система місцевого самоврядування.
 6. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти
 7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 8. Право комунальної власності.
 9. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 10. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких родичів.
 11. Вимоги до поведінки осіб.
 12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 13. Загальні засади запобігання корупції в діяльності юридичної особи.
 14. Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.
 15. Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту у Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту“.
 16. Визначення поняття “Особа з особливими освітніми потребами”.
 17. Визначення поняття “Інклюзивне навчання”.
 18. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.
 19. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.
 20. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.
 21. Форми навчання у закладах загальної середньої освіти.
 22. Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.
 23. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 24. Причини порушень психофізичного розвитку.
 25. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 26. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 27. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 28. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).
 29. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).
 30. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).
 31. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.
 32. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.
 33. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.
 34. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.
 35. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру
 36. Організаційно – правові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення ІРЦ
 37. Права та обов’язки керівника ІРЦ.
 38. Основні завдання ІРЦ.
 39. Правовий статус ІРЦ.
 40. Права та обов’язки ІРЦ.
 41. Основні завдання ІРЦ.
 42. Основні обов’язки директора ІРЦ.
 43. Повноваження трудового колективу ІРЦ.

 

 

 

Відповідно до рішення Збаразької районної ради від 27 квітня 2018 року № 567 “Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального закладу Збаразької районної ради “Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” в Комунальне некомерційне підприємство “Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької районної ради” розпочато процес реорганізації шляхом перетворення.

Строк пред’явлення вимог кредиторами до Комунального закладу Збаразької районної ради “Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення “Про реорганізацію шляхом перетворення Комунального закладу Збаразької районної ради “Збаразький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” в Комунальне некомерційне підприємство “Збаразький  центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької районної ради”