Формування складу спостережної ради

Оголошення про формування складу спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради від 09.07.2020.

Членами спостережної ради КНП «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради можуть бути:

  1. Один представник від Збаразької районної ради.
  2. Представники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради – від однієї до чотирьох осіб
  3. Депутати місцевих рад – від однієї до двох осіб.
  4. Представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції -від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

   Спостережна рада діє на засадах добровільності, відкритості та прозорості. Усі витрати, пов’язані з організацією засідань спостережної ради, здійснюються за рахунок закладу охорони здоров’я.

Строк повноважень спостережної ради – три роки

Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:

  • бездоганна ділова репутація;
  • відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із КНП «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради;
  • наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;
  • відсутність непогашеної судимості.

Претендентам на членів спостережної ради КНП «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради надсилати заявки до Збаразької районної ради протягом 10 днів з дати опублікування цього оголошення на сайті