Підволочиське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області

Днями відбулася зустріч представників управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Тернопільській області та Підволочиського відділення УВД ФССУ з працівниками медичних закладів Збаразького району.
На засіданні заступник начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Григорій Радзіх , завідувач сектору перевірки обгрунтованості видачі листків непрацездатності управління Любов Береза, начальник Підволочиського відділення управління ВД ФССУ в Тернопільській області Володимир Городницький, заступник головного лікаря з експеризи тимчасової непрацездатності Збаразької ЦРКЛ Ганна Тивонюк, заступник головного лікаря з експеризи тимчасової непрацездатності КНП ” ЗБАРАЗЬКИЙ ЦПМСД” Любомира Гергель-Воркун, затступник головного лікаря з експеризи тимчасової непрацездатності Вишнівецької районної лікарні Оксана Паньків та працівники медичних закладів району обговорювали питання контролю за обгрунтованістю видачі листків непрацездатності, правильності заповнення цих документів, профілактичних заходів для зменшення захворюваності в районі, інше.
Зокрема, начальник Підволочиського відділення управління В.А. Городницький повідомив присутніх про ріст захворюванності по Збаразькому району, особливо в закладах освіти. Навів аналіз росту захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а також в порівнянні з іншими районами області. Як правило, зростає захворюваність за рахунок інфекційних хвороб, частка яких в загальній масі захворювань становить 70-75 %. Такі захворювання є предметом постійної уваги, адже саме з ними найбільше людей звертаються до працівників медичних установ. Також начальник відділення наголосив на важливості розроблення заходів щодо зменшення захворюваності, на важливості роботи комісій ЛКК та МСЕ при довготривалих листках непрацездатності.
Заступник начальника управління ВД ФССУ в Тернопільській області Г.М. Радзіх, повідомив, що Фондом соціального страхування України розробляються та впроваджуються заходи щодо здійснення ефективного контролю за видатками на матеріальне забезпечення, зокрема, в частині обґрунтованості видачі (продовження) листків непрацездатності. Пріоритетним напрямом роботи визначено роботу на упередження зловживань і неправомірного використання коштів Фонду. Ефективна робота можлива лише при тісній співпраці органів Фонду, працівників лікувальних установ та роботодавців.
Завідувач сектору перевірки обгрунтованості видачі листків непрацездатності управління Л.Ф. Береза наголосила на відповідальності лікарів при призначенні допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованим особам, та правильності заповнення листків непрацездатності. Крім того, наголосила на необхідності постійного аналізу захворюваності працівників з метою встановлення причин її зростання. Необхідно розробляти і вживати спільні заходи стосовно зменшення рівня захворюваності, проводити перевірки дотримання режиму лікування застрахованими особами у період тимчасової непрацездатності, визначеного лікарем. Щоб ефективніше використовувати кошти Фонду, з квітня цього року у кожному відділенні вводиться посада спеціаліста з перевірки обгрунтованості видачі листків непрацездатності. Вони виявлятимуть подібні факти разом з комісіями із соціального страхування, які створені на підприємствах, організаціях та установах.
На зустрічі також обговорювалися питання покращення та відновлення здоров’я застрахованих осіб через направлення їх у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів України. Також учасники наради відповіли на запитання медичних працівників.
Під час проведення зустрічі досягнуто домовленості про подальшу співпрацю між лікарями та працівниками Фонду щодо посилення контролю за організацією видачі листків непрацездатності та забезпечення застрахованих осіб певними видами соціальних послуг.

  

В. Городницький, начальник Підволочиського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області

***

5 етапів отримання допомоги за лікарняними

Допомога по тимчасовій втраті працездатності надається Фондом соціального страхування України у разі настання страхового випадку у період роботи та повністю або частково компенсує втрачений за період хвороби заробіток. Фонд здійснює фінансування, починаючи з шостого дня непрацездатності й до відновлення здоров’я або встановлення інвалідності. Перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця.

Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (компенсація втраченого заробітку за лікарняними листками) виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), а її розмір залежить від тривалості страхового стажу та складає від 50% до 100% середньої заробітної плати особи.

Порядок отримання матеріального забезпечення:

1. Отриманий у закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві (кадровика, табельника або бухгалтера) для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватись матеріальне забезпечення).

2. Листок непрацездатності передається на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення).

3. Бухгалтерія страхувальника (роботодавця) розраховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок для отримання фінансування від робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

4. Страхувальник подає заяву-розрахунок до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку, на її підставі здійснюється фінансування шляхом перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника. Заява-розрахунок може бути подана в електронному вигляді.

5. Страхувальник виплачує матеріальне забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

 

.

Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

***

 

Затверджено новий порядок розслідування нещасних випадків на виробництві

Рішенням Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 затверджено нову редакцію порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Документом удосконалено процедуру проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків і професійних захворювань, що сталися з працівниками на підприємствах незалежно від форми власності.

Дія порядку поширюється, серед іншого, на осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб-підприємців та ін.

Зокрема, порядком передбачено визначення вимог до санітарно-гігієнічних умов праці, спрощення процедури оформлення документів, що пов’язують нещасний випадок чи захворювання із професійною діяльністю, встановлення строку давності для розслідування нещасних випадків на виробництві тощо.

 

.

Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України