Оголошується конкурс на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішення Збаразької районної ради від 29 липня 2020 року  № 1068 “Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради”, від 09 жовтня 2020 року №1109 “Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради”.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 47372, Тернопільська область, Збаразький район, село Максимівка вулиця Шевченка, будинок 41.

Основною метою діяльності Закладу є: забезпечення медичного обслуговування населення через надання йому медичних послуг лікувального, оздоровчого, профілактичного, діагностичного та реабілітаційного характеру у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Правовий статус Закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, яке надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України. Підприємство створене за рішенням Збаразької районної ради 27.07.2018     № 645 “Про реорганізацію шляхом перетворення районної комунальної Максимівської дільничної лікарні в Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом перетворення Максимівської дільничної лікарні у Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради.

Статут Закладу: затверджено рішенням Збаразької районної ради від 27 лютого 2020 року № 1006 “Про затвердження у новій редакції статуту Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради”.

Структура Закладу: Терапевтичне відділення, яке включає:

  • фізіотерапевтичний кабінет;
  • кабінет лікувальної фізкультури;
  • масажний кабінет;
  • кабінет галотерапії (соляна кімната).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради станом на 01.10 2020 залишається без фінансування у зв’язку з невиконаними умовами договору про медичне обслуговування населення.

Термін подання документів: з 15 жовтня 2020 року до 29 жовтня 2020 року.

Адреса приймання документів: 47302, Тернопільська обл., м. Збараж, м-н І. Франка, 1, з 8.00 до 17.00 год., Збаразька районна рада Тернопільської області

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(03550) 2-14-62, е-mail: rada@zbarazh-rrada.gov.ua.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, затвердженою  постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України  “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Вимоги до претендента:

1) вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

2) стаж роботи на керівних посадах: 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

1) план реформування закладу протягом одного року;

2) заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

4) пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці директора Комунального некомерційного підприємства Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради із зазначенням істотних умов контракту:.

Відповідно до типового контракту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 792, умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу в розмірі ____ гривень і фактично відпрацьованого часу (посадовий оклад директора Закладу із зазначенням істотних умов контракту встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”);

премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

Дата проведення конкурсу:

1) Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів та доданих до них документів, а також прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради, відбудеться 30 жовтня 2020 року.

2) Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам (шляхом голосування), а також обрання переможця конкурсу на посаду директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради, відбудеться 03 листопада 2020 року.

Місце проведення конкурсу: м-н І.Франка, 1, м. Збараж, актовий зал адміністративного будинку Збаразької районної ради.

 

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради”

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства “Максимівська лікарня” Збаразької районної ради”