Звіт про роботу районної ради за 2019 рік

 

Стаття 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає щорічний звіт голови районної ради.

Свою діяльність у звітному періоді вищий представницький орган району здійснював відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту роботи районної ради та інших нормативно-правових актів, з урахуванням висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій, пропозицій депутатів районної ради та громадськості. Разом із вами ми прагнули організувати роботу так, щоб якомога повніше та ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймати відповідні рішення.

Все, що зроблено за звітний період, є результатом колективної праці кожного депутата, постійних комісій, президії, працівників виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації, якій ми делегували низку повноважень.

Робота районної ради проходила у час насичений складними суспільно-політичними подіями в країні це: вибори Президента України та позачергові вибори до Верховної Ради України, непроста соціально-економічна ситуація та впровадження численних реформ, особливо в освітянській та медичній галузях. Однак, попри всі негаразди, робота депутатського корпусу була злагодженою та виваженою.

Матеріально-технічне, інформаційно-аналітичне, організаційне та правове забезпечення діяльності депутатського корпусу, постійних комісій, президії здійснював виконавчий апарат районної ради.

Відповідно до ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада проводила свою роботу сесійно.

В організаційному забезпеченні роботи сесій районної ради депутати районної ради мають можливість отримати необхідні матеріали в повному обсязі.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, проекти рішень попередньо вивчалися та обговорювалися на засіданнях постійних комісій. Також на сайті розміщуються протоколи засідань постійних комісій та сесій районної ради, результати поіменного голосування оприлюднюються в день голосування, відповідно до діючого законодавства.

На пленарні засідання запрошуємо керівників районних служб, керівництво та начальників відділів, управлінь районної державної адміністрації, міського та сільських голів, представників засобів масової інформації.

Сесії районної ради завжди проводяться відкрито і гласно, надається можливість активним представникам громадськості, жителям міста та району висловити свої звернення і побажання. Це надає роботі сесій більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволяє прийняти виважені, конкретні рішення, сприяє відкритості та конструктивності дій районної ради.

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” чітко визначено повноваження голови районної ради щодо організації сесійної діяльності районної ради. Скликання сесій районної ради проводилося згідно з розпорядженнями голови районної ради при дотриманні норм Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту роботи районної ради.

Як голова районної ради, разом з виконавчим апаратом завжди намагалася забезпечити виконання положень Регламенту районної ради щодо вчасного подання матеріалів на розгляд сесій, якісної підготовки документів.

За звітний період проведено вісім сесій районної ради, на яких розглянуто 193 питання та прийнято 192 рішення.

Основні прийняті рішення стосувались соціального і економічного розвитку району, виконання бюджету, забезпечення виконання вимог законодавства щодо соціального захисту населення, розвитку гуманітарної сфери.

Згідно п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” протягом звітного періоду затверджено 13 районних Програм. Внесено зміни до 14 діючих Програм.

Прийняттю районною радою виважених рішень значною мірою сприяла кропітка робота постійних депутатських комісій, які проводили попередню роботу для проведення сесій, готували і вивчали всі питання відповідно до нормативно-правових документів,  надавали рекомендації та вносили їх на розгляд сесій.

В раді здійснюють свою роботу 5 постійних депутатських комісій.

За звітний період проведено 22 засідання профільних депутатських комісій, розглянуто та вивчено 259 питань, зроблено відповідні висновки і дано рекомендації.

У роботі комісій брали участь начальники відповідних управлінь, відділів і служб райдержадміністрації, голови або представники сільських, міської та селищної рад, керівники комунальних установ.

Із загальної кількості проведених засідань лідером є  комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та спільної власності територіальних громад (голова Качка Анатолій Ярославович), яка розглянула 190 питань, із яких прийнято 179 рішень. Проведено 7 засідань.

Комісія з питань духовності, культури, освіти, молодіжної політики, спорту, туризму, соціальної політики, праці, охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства (голова Оверко Василь Васильович) провела 7 засідань і розглянула 38 питань, із яких по 18 питаннях прийнято рішення.

Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та природокористування (голова Лесик Іван Зіновійович) провела 3 засідання, на яких розглянуто 11 питань та прийнято 3 рішення районної ради.

Комісія з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики (голова Совик Іван Володимирович) проведено 3 засідання, розглянуто 18 питань, із них по 12 питаннях прийнято рішення.

Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, архітектури, будівництва, дорожнього і житлово-комунального господарства (голова Адамович Роман Ярославович) провела 2 засідання, на яких розглянуто 2 питання.

З метою попереднього розгляду питань, що виносяться на розгляд сесії у складі ради діє консультативно-погоджувальний орган – президія. Робота президії, як дорадчого органу ради, здійснювалася відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту і Положення про Президію районної ради.

За звітний період проведено 6 засідань президії районної ради, на яких попередньо розглядалися проекти рішень, узгоджувалися порядки денні сесій, що виносились на пленарні засідання.

Президія, як дорадчий орган, детально опрацьовувала зауваження, пропозиції, доповнення, висловлені у ході обговорення проектів рішень, до розгляду на пленарних засіданнях.

Керуючись принципами діяльності колективного дорадчого органу, президія вносила в суть поданих проектів рішень зауваження, пропонувала свої висновки на розгляд сесії.

Узагальнюючи роботу районної ради VII скликання у звітному періоді, відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з питань управління спільною власністю територіальних громад району, слід відмітити, що діяльність депутатського корпусу та виконавчого апарату районної ради в даному напрямку була спрямована на забезпечення:

– вирішення питань комунальної власності, які стосуються орендних відносин, передачі майна, перетворення комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства тощо;

– здійснення ряду заходів, спрямованих на ефективне використання та збереження комунального майна.

Проведено роботу щодо впорядкування переліку об’єктів комунальної власності районної ради. Зокрема, на виконання рішення Господарського суду Тернопільської області у справі за позовом Збаразької районної ради про визнання незаконними та скасування рішення про оформлення права власності та Свідоцтва про право власності на комплекс будівель та споруд Збаразької ЦРКЛ, здійснено перереєстрацію права власності на комплекс будівель та споруд Збаразької ЦРКЛ та повернуто майно територіальної громади Збаразького району її законному власнику та володільцю.

Відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад депутати реалізовують своє право через депутатські звернення та запити, виступи на сесіях. Так, за звітній період до районної ради надійшло п’ять депутатських звернень, а саме: щодо організації перевезень маршрутним автобусом у селі Травневе; впровадження у Збаразькій районній раді інструменту електронних петицій; забезпечення приміщеннями КНП “Збаразький ЦПМСД” ЗРР та інші.

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та інших антикорупційних нормативно-правових актів, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією у виконавчому апараті районної ради проведена робота по електронному декларуванню доходів та фінансових зобов’язань посадових осіб місцевого самоврядування. Також надавалася практична допомога щодо заповнення електронних декларацій депутатам районної ради, сільським головам і депутатам сільських рад.

Як голова районної ради постійно брала участь у сесіях Тернопільської обласної ради, засіданнях обласного відділення Асоціації районних та обласних рад, міжвідомчих робочих груп, колегіях ОДА, на яких обговорювались питання соціального і економічного розвитку територій, добровільного об’єднання територіальних громад, розвитку місцевого самоврядування, конституційної та адміністративно-територіальної реформи, медичної реформи,  в організації та проведенні всіх районних заходів. Постійно беру участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з керівниками підприємств, організацій, установ, на яких вирішуються питання роботи господарського комплексу району та соціальної сфери.

З метою обміну досвідом беру участь у заходах, організованих регіональними відділеннями Української асоціації районних та обласних рад, Асоціації міст України, Тернопільським Центром розвитку місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду вживалися заходи щодо забезпечення системної роботи зі зверненнями громадян, з дотриманням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про звернення громадян” та інших нормативних актів.

Всього за звітний період в апараті районної ради зареєстровано і розглянуто 43 звернення громадян, серед яких 13 письмових звернень, які надійшли поштою та 30 усних. Звертались громадяни до районної ради з питань, які стосуються покращення соціально-побутових умов, порушення норм законодавства про працю та питань надання медичних і освітніх послуг. Усі звернення були розглянуті в межах чинного законодавства.

Відповідно до ст.55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в межах своїх повноважень за звітний період було підготовлено та видано 167 розпорядження з них: 26 – з основної діяльності, 141 – з кадрових питань.

Потягом звітного періоду до районної ради надійшло чотири інформаційні запити відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Відповіді надано своєчасно в межах діючого законодавства.

Посадовим особам органів місцевого самоврядування району постійно пропонуються короткострокові навчання у Тернопільському обласному Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. У 2019 році працівники апарату Збаразької районної ради здобули та здобувають другу вищу освіту у Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

Шановні депутати!

Я щиро дякую всім за підтримку, за розуміння та конструктивні поради. Дякую всім депутатам районної ради за ваше виважене та обдумане “ЗА” чи “ПРОТИ” при прийнятті важливих і актуальних для району рішень, за небайдужість і активність, принциповість та готовність самовіддано відстоювати інтереси своїх виборців.

Переконана, що районна рада VII скликання за час своєї роботи аналізом ситуації, визначенням перспектив, а часом і простим людяним відношенням, довела свою дієздатність, компетентність та професіоналізм і надалі буде відкритою для пропозицій щодо вирішення питань, які віднесені до її компетенції та готова до співпраці з усіма гілками влади, громадськими організаціями і окремими громадянами з питань розвитку району.

Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею сил на благо територіальних громад району. Бажаю, щоб справи кожного зміцнювали впевненість людей у нашій відповідальності за стан справ у районі.