Збаразька районна рада оголошує пошук кандидатів у присяжні Збаразького районного суду

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Збаразького районного суду, та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати до Збаразької районної ради за адресою: м-н. І. Франка, 1, м. Збараж, такі документи:

Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних Збаразького районного суду (див. зразок).

Ксерокопію паспорта громадянина України (1 – 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).

Документ, що підтверджує відсутність судимостей.

Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.

Довідки за телефоном: (03550) 2-14-62,

 

Довідкова інформація:

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного;

3) мають незняту чи непогашену судимість;

4) є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) досягли шістдесяти п’яти років;

7) не володіють державною мовою.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Голові Збаразької районної ради

БОДНАР С.М.

Іваненка Івана Івановича

(постійне місце проживання )

 (контактний номер телефону)

Заява

Прошу обрати мене до складу присяжних Збаразького районного суду. Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні.

Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки на ___ арк.

дата                                                                                                              підпис